‘Laat met kennis van zaken je hart spreken’

Dames met Zorg! begeleidt, adviseert en coacht zorginstellingen bij het leveren van patiëntgerichte zorg. Het doel? Loyale patiënten en blije medewerkers. Hoe we dat bereiken? Door met kennis van zaken ons hart te laten spreken.

De patiënt centraal zetten. We willen het allemaal. Maar hoe vaak stelt u zichzelf bij het nemen van een beslissing de vraag: wat schiet de patiënt hiermee op? En als u dat doet, verbindt u dan consequenties aan het antwoord?

In veel zorginstellingen is de druk hoog. Iedereen werkt keihard om zijn of haar vak in een steeds beperktere tijd zo goed mogelijk uit te voeren. Toch bestaat er onder zowel patiënten als medewerkers veel onvrede. Meestal niet over de kwaliteit van de zorg. Maar wel over een gebrek aan empathie, tijd en aandacht. Dames met Zorg! gelooft dat we daar samen verandering in kunnen brengen. Sterker nog, dat we daar verandering in moeten brengen. Omdat we alleen zo de patiënt én onszelf centraal kunnen zetten.

 • Waarom de patiënt centraal?

  • Loyale patiënten
  • Meer patiënten
  • Minder heropnames
  • Hoge NPS-scores
  • Minder klachten
  • Blije medewerkers