Quickscan voor zorgmedewerkers en patiënten

Goed, beter, best

Met de patiënten en zorgmedewerkers quickscan biedt Dames met Zorg! u een inzicht in de gang van zaken binnen uw huisartsenpraktijk of verzorgingshuis. Bij het oprichten en draaiende houden van een zorginstelling komt namelijk nogal wat kijken. Helemaal in een tijd waarin ontwikkelingen in de gezondheidszorg elkaar razendsnel opvolgen en productiviteit hand in hand moet gaan met hoge kwaliteit en gastvrijheid.

Met de zorgmedewerkers quickscan kies je het beste voor je patiënten

Het is logisch dat u zelf weinig ruimte heeft om te monitoren waar voor zowel de patiënten/cliënten als de medewerkers en de organisatie winst te behalen valt. Daarom bieden wij de zorgmedewerkers quickscan aan voor uw huisartsenpraktijk of andere zorginstelling. Hiermee krijgt u in korte tijd een overzicht van waar de optimalisatiepunten voor uw organisatie liggen. Mocht u meer willen weten over de tevredenheid van uw personeel en patiënten, kunnen wij een tevredenheidsonderzoek voor u uitvoeren.

Hoe gaat de quickscan te werk?

Wij lopen graag gedurende twee dagen mee in uw organisatie. Voor de quickscan interviewen we patiënten/cliënten en zorgmedewerkers, en screenen we de processen binnen de instelling of huisartsenpraktijk. Zo nemen we een kijkje in de keuken op het gebied van:

  • Patiënttevredenheid (gemeten resultaten, patient journey)
  • Kwaliteit & veiligheid (keurmerken, visitaties, IGZ)
  • Medewerkers(tevredenheid) (werkdruk, verloop, ziekteverzuim, etc.)
  • Inrichting administratieve processen (intake, bevestiging, afspraken, verslaglegging, etc.)
  • Communicatie (website, intranet, correspondentie, etc.)
  • Inrichting operationele processen (ontvangst, facilitair, ICT, logistiek)

Wij krijgen met de quickscan een goed totaalplaatje van uw huisartsenpraktijk of instelling, uw zorgmedewerkers en uw patiënten. Bij alles wat wij zien, horen, proeven en ruiken binnen uw organisatie, vragen wij ons af ‘Staat de patiënt hier centraal?’. Bij een negatief antwoord gaan we direct aan de slag met onze vervolgvraag: ‘Wat kunnen we doen om de patiënt van dit proces beter te laten worden?’. Als u meer hulp nodig heeft bij het optimaliseren van uw patiëntondersteuning, kunnen wij ook de patient journey in kaart brengen.

De uitkomst van de quickscan voor uw huisartsenpraktijk of verzorghuis

Met de quickscan achterhalen wij werkwijzen van uw zorginstelling, bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk, en de inzet van de zorgmedewerkers. Het resultaat is een verslag met daarin aanbevelingen om de patiënttevredenheid, het aantal (nieuwe) patiënten en de kwaliteit te optimaliseren. Heeft u behoefte aan hulp bij de uitvoering ervan? Wij leveren ook begeleiding en operationele ondersteuning om verandering door te voeren. Wanneer de quickscan pijnpunten laat zien bij uw zorgmedewerkers, kunnen wij met behulp van een drijfverentest achterhalen waar uw personeel tegenaan loopt.

Neem vrijblijvend contact met ons op over de quickscan

Dames met Zorg! werkt vanuit Bilthoven, nabij Utrecht, maar ondersteunt met de quickscan uw verzorgingshuis of huisartsenpraktijk in heel Nederland en België. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via info@damesmetzorg.nl, 06 – 10 45 17 11 (Liesbeth) of 06 – 24 56 61 93 (Kirsten).

Wilt u geen kansen meer laten liggen?

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.