Quick Scan

Goed, beter, best

Bij het oprichten en draaiende houden van een zorginstelling komt nogal wat kijken. Helemaal in een tijd waarin ontwikkelingen in de gezondheidszorg elkaar razendsnel opvolgen en productiviteit hand in hand moet gaan met hoge kwaliteit en gastvrijheid.

Het is daarom logisch dat u zelf weinig ruimte heeft om te monitoren waar voor zowel de patiënten/cliënten als de medewerkers en organisatie winst te behalen valt. Daarom biedt Dames met Zorg! de Quick Scan aan. Zo krijgt u in korte tijd overzicht van waar de optimalisatiepunten voor uw organisatie liggen.

Wij lopen graag gedurende twee dagen mee in uw organisatie. We interviewen patiënten/cliënten en medewerkers en screenen de processen. Zo nemen we een kijkje in de keuken op het gebied van:

  • Patiënttevredenheid (gemeten resultaten, patient journey)
  • Kwaliteit & veiligheid (keurmerken, visitaties, IGZ)
  • Medewerkers(tevredenheid) (werkdruk, verloop, ziekteverzuim, etc.)
  • Inrichting administratieve processen (intake, bevestiging, afspraken, verslaglegging, etc.)
  • Communicatie (website, intranet, correspondentie, etc.)
  • Inrichting operationele processen (ontvangst, facilitair, ICT, logistiek)

Bij alles wat Dames met Zorg! ziet, hoort, proeft en ruikt vraagt ze zich af: Staat de patiënt hier centraal? Bij een negatief antwoord gaan we direct aan de slag met onze vervolgvraag: Wat kunnen we doen om de patiënt van dit proces beter te laten worden?

Het resultaat van de Quick Scan is een verslag met daarin aanbevelingen om de patiënttevredenheid, het aantal (nieuwe) patiënten en de kwaliteit te optimaliseren. Heeft u behoefte aan hulp bij de uitvoering ervan? Dames met Zorg! levert ook begeleiding en operationele ondersteuning om verandering door te voeren.

Wilt u geen kansen meer laten liggen?

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.