Administratieve processen

‘Wordt de patiënt er beter van?

Administratieve processen nemen vaak veel tijd in beslag. Tijd die niet aan de patiënt besteed kan worden. Terwijl het door patiënten juist zo wordt gewaardeerd als er de tijd voor hen wordt genomen. Daarom is het belangrijk dat administratieve processen zo optimaal mogelijk worden ingericht.

Dames met Zorg! brengt graag uw huidige administratieve processen in kaart en doet voorstellen voor verbetering. Zodat u uw kostbare tijd kunt besteden aan waar het allemaal om draait: de patiënt.

U kunt uw tijd wel beter besteden?

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.