Patient journey op de poli oncologie

Na grote aanpassingen in de looproutes en logistiek binnen de oncologiepoli van een universitair medisch centrum waren zowel patiënten als medewerkers ontevreden: ze konden de weg niet meer vinden en de ontwikkeling van de vernieuwde communicatie verliep stroef. Dames met Zorg! is meerdere dagdelen op de poli aanwezig geweest om met eigen ogen te zien waar de knelpunten zaten. Ook hebben we patiënten en personeel geïnterviewd om zo te achterhalen wat de problemen en mogelijke oplossingen zijn.

Op basis van de verkregen informatie stelde Dames met Zorg! de patient journey inclusief de momenten van waarheid op. We hebben aanbevelingen gedaan over hoe deze patient journey in de huidige logistiek geïmplementeerd kan worden en we hebben communicatie-uitingen herschreven om zo de tevredenheid onder de patiënten en het personeel te vergroten.