Momenten van waarheid in de thuiszorg

Een landelijke thuiszorgorganisatie vroeg Dames met Zorg! de patiëntbeleving en patiëntwaardering in kaart te brengen. Om van de patiënten en medewerkers ambassadeurs te maken, hebben we voor zowel de palliatieve als de specialistische zorg die deze organisatie aanbiedt, de patient journey in kaart gebracht.

Dames met Zorg! liep een periode mee met het personeel en interviewde medewerkers, patiënten en nabestaanden. Zo werd duidelijk waar de momenten van waarheid liggen. Een van die momenten binnen de palliatieve zorg is het moment van overlijden. Uit deze gesprekken bleek dat het voor naasten belangrijk is om op dat moment aanwezig te zijn. Als thuiszorgmedewerker is het belangrijk om hierin goed te begeleiden.

We hebben onze bevindingen met het team besproken en aanbevelingen gedaan over hoe het team per patiënt op de momenten van waarheid in kan spelen. Ook hebben we tips gegeven over manieren waarop ze al op korte termijn het verschil kunnen maken. Loop bijvoorbeeld eens met een uitvaartonderneming mee. En achterhaal de procedure na overlijden. Zo kun je als thuiszorgmedewerker de mensen die achterblijven beter bijstaan. Zorg draait namelijk niet altijd alleen om de patiënt, om hem of haar heen staan anderen die net zoveel aandacht verdienen.

Als gevolg van de inzet van Dames met Zorg! zijn er samenwerkingen aangegaan met begrafenisondernemers en hebben al meerdere medewerkers stagegelopen. Ook is er een post-hbo-cursus palliatieve zorg (herkennen en erkennen laatste fase) opgezet waarvan de eerste groep deelnemers recent is afgestudeerd.