Interim ondersteuning & verwonderen

Op het bestuurssecretariaat van een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking was behoefte aan interim ondersteuning. Tegelijkertijd werd er gezocht naar een passende samenwerking tussen en een natuurlijke aansturing van de secretariaten.

Dames met Zorg! heeft enkele maanden ondersteuning geboden aan het bestuurssecretariaat. Tijdens deze periode kregen we inzicht in hoe de werkzaamheden en procedures binnen de organisaties waren ingericht en hoe de samenwerking onderling verliep. We hielden een ‘verwonderlijstje’ bij en stelden dagelijks de vraag: waarom…? Zodat we de organisatie niet alleen tijdelijk uit de brand hielpen maar ze ook kritisch naar hun eigen handelen gingen kijken.

Opvallend was dat op veel vragen het antwoord ‘Zo doen we dat nou eenmaal’ volgde. Aan de ene kant begrijpelijk omdat veel medewerkers al jaren binnen de organisatie werken, aan de andere kant schrikbarend omdat processen hierdoor op de automatische piloot worden uitgevoerd, met als gevolg dat niemand nog helder heeft waarom het zo gebeurt en niet meer de cliënt maar het proces centraal staat.

Dames met Zorg! legde de medewerkers daarom tijdens een interactieve sessie prikkelende stellingen voor die hen aan het denken en discussiëren bracht, zoals: Het is voor mij duidelijk wat mijn werkzaamheden zijn (ja/nee) en De kaders waarbinnen ik mijn werk moet doen zijn voor mij helder (ja/nee). Naar aanleiding daarvan veranderde de werkwijze binnen de afdelingen van aanbod- in vraaggestuurd en kwamen de cliënt en de kernwaarden van de organisatie weer op nummer 1 te staan.

Lees hier hoe Dames met Zorg! toewerkte naar een passende samenwerking tussen de verschillende afdelingen