Drijfverentest

Op een afdeling van een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, ontbrak het aan onderling begrip tussen collega’s. Om daar verandering in aan te brengen bracht Dames met Zorg! middels de RealDrives Care&Cure Drijfverentest de motivatie van de individuele teamleden en hun beleving van het werk en de collega’s in kaart.

De uitkomst van de test maakte inzichtelijk waarom bepaalde zaken gaan zoals ze gaan en gaf de leidinggevenden handvatten om op de meest effectieve manier met teamleden samen te werken. Ook ontstond er een beeld van het beste profiel voor een nieuw aan te nemen collega.

De drijfverentest pakte voor alle partijen positief uit. Collega’s voelden zich gehoord, begrepen elkaar beter en weten sindsdien hoe ze het best met elkaar om kunnen gaan. De samenwerking verloopt soepel en de tevredenheid onder het personeel was nog nooit zo hoog.